Aktualności

21 lutego 2017 19:42 | Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku.

Jego obchody mają na celu podkreślenie różnorodności językowej świata, promocję wielojęzyczności, a także zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. W Szkole Podstawowej w Śleszowicach przypomniano, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 19:26 | Aktualności

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM - działania edukacyjne mające na celu popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz hitorii ruchu strażackiego.

20 lutego 2017 roku uczniowie obejrzeli krótki film edukacyjny i poznali plan działań w ramach projektu „Młodzież Zapobiega Pożarom”. /harmonogram – załącznik poniżej/ Następnie wzięli udział w prelekcji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 07:28 | Aktualności

ZEBRANIE RODZICÓW

Szanowni Państwo! 15 lutego 2017r. (w środę) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie podsumowujące pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017. 16.30- zebranie ogólne 17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami Serdecznie zapraszam Katarzyna Targosz

czytaj więcej »

08 lutego 2017 20:33 | Aktualności

NASZA SZKOŁA ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO UDZIAŁU W V EDYCJI PROJEKTU "LEKKI TORNISTER" organizowanego przez Fundację ROSA i Fundację SENSORIA.

Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych uczniów. Jednym z problemów, z jakim borykają się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, są zbyt ciężkie tornistry. Projekt zakłada wsparcie dla szkół...

czytaj więcej »

08 lutego 2017 20:19 | Aktualności

LEKCJE NA BASENIE w ramach PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

Od 20 marca uczniowie klasy pierwszej 2 razy w tygodniu będą uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Celem zajęć odbywających się w ramach projektu będzie m.in: * upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów, * nabycie przez...

czytaj więcej »

08 lutego 2017 20:14 | Aktualności

PRZYSTĄPIENIE NASZEJ SZKOŁY DO PROGRAMU "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" umożliwiło uczniom podjęcie dodatkowej

aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Celem programu jest przede wszystkim: 1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci; 2) poprawa sprawności fizycznej, stanu...

czytaj więcej »

06 lutego 2017 09:52 | Aktualności

UWAGA UCZNIOWIE KLAS I-VI ! ZMIANY od 13 lutego 2017 r.

PROSZĘ POBRAĆ NOWY PLAN LEKCJI. /zakładka z prawej strony/ Terminy wyjazdu PIERWSZOKLASISTÓW na basen są widoczne po wydrukowaniu planu lekcji.

czytaj więcej »

30 stycznia 2017 08:25 | Aktualności

"OGRÓD MIŁOŚCI WYRASTA W SERCU BABCI I DZIADKA"

KOCHAMY WAS - magiczne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 20 stycznia wnuczęta wystąpiły dla swoich Babć i Dziadków. Złożyły życzenia i podziękowały za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło, za poświęcany czas, wspólne zabawy, spacery, dobre rady i pomoc w trudnych...

czytaj więcej »

30 stycznia 2017 08:03 | Aktualności

KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM Z TAJLANDII

Każdego roku kolędnicy misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona była DZIECIOM z TAJLANDII, dzieciom pozbawionym uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowanym lub...

czytaj więcej »

30 stycznia 2017 07:52 | Aktualności

"LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT ..."

Kultywowanie tradycji spełnia ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Święta i związane z nimi zwyczaje i obyczaje „są źródłem radości, wzruszeń, niezwykłych przeżyć, świadectwem łączących nas więzi i naszej odrębności, świadectwem więzów rodzinnych...

czytaj więcej »