INSTRUKCJE DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIA


Drodzy Uczniowie, 

przerwa w funkcjonowaniu Waszej szkoły

nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.

Odpowiedzialnie wykorzystajcie ten czas.


Przeczytajcie ulubioną książkę,

                                spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości

                                                                   lub rozwijajcie kompetencje.


Skorzystajcie z instrukcji, którą przygotowali Wasi nauczyciele.

 


  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY


  KLASA I - edukacja wczesnoszkolna 13.03.

  KLASA I - język angielski 13.03.

  KLASA II- edukacja wczesnoszkolna 13.03.

  KLASA II - język angielski 13.03.

  KLASA III - edukacja wczesnoszkolna 13.03.

  KLASA III - język angielski 13.03.


  KLASA IV - 13.03.

  KLASA V - 13.03.

  KLASA VI -13.03.

  KLASA VII 13.03.

  KLASA VIII 13.03.