DYREKTOR SZKOŁY

  DYREKTOR  SZKOŁY

mgr  Katarzyna  Targosz

przyjmuje strony:

poniedziałki:  od 7:00 do 8:00  

środy: od 13:30 do 16:30

piątki:  od 7:00 do 8:00  


/poza godzinami podanymi powyżej, proszę umawiać się telefonicznie/


 tel. 33 8746327 / 698354934 

fax 33 8746327

spsleszowice@wp.pl  / ktsleszowice@wp.pl