MLEKO W SZKOLE

 

PROGRAM  MLEKO  W  SZKOLE

gości w naszej placówce od roku szkolnego 2008/2009.


 Celem akcji jest

dbałość o zdrowie dzieci oraz edukacja z zakresu żywienia.


Mleko w szkole w ciągu dnia:

   *  zapewnia uczniom zdrowie   

                                       * ułatwia naukę  

                                                       * dodaje  energii 


Spis  treści:

1.   PLAN   DZIAŁAŃ  W  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015

2.   WARTO  ODWIEDZIĆ  STRONĘ

3.   AKTUALNOŚCI:

      *  Oj, dana, oj, dana, pij mleko każdego rana!   -

           apel promujący spożywanie mleka w szkole.1.


 PLAN  DZIAŁAŃ 

W  ROKU  SZKOLNYM  2014 / 2015

   

działania

osoba/osoby odpowiedzialne

 

obowiązkowo

 

Rekrutacja uczniów. Uzyskanie zgody rodziców na udział w Programie.

wychowawcy

IX

obowiązkowo

Zgłoszenie  uczestnictwa Szkoły w programie.

dyrektor

IX

obowiązkowo

Podpisanie umowy z zatwierdzonym dostawcą.

dyrektor

IX

obowiązkowo

Upowszechnienie informacji o Programie

„Mleko w szkole”:

* umieszczenie w widocznym miejscu, w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły europejskiego plakatu, informującego, że spożywanie mleka jest dofinansowane przez Unię Europejską;

*  zamieszczenie na stronie internetowej szkoły treści informujących o zasadach udziału w programie;

*  pisemna informacja skierowana do rodziców uczniów objętych Programem.

 

dyrektor

 29 IX           

 

edukacja  zdrowotna

 

ODŻYWIAJ  SIĘ  ZDROWO -  ZAWSZE  BĘDZIE CI  WESOŁO  - apel inaugurujący realizację Programu.

DLACZEGO  WARTO  PIĆ  MLEKO?-  zajęcia                      z wychowawcą.

opiekun k. teatr.

 

wychowawcy                   klas 0-VI

XII - V

edukacja zdrowotna

Lekcje wychowania fizycznego według proponowanych konspektów:

*  Kształtowanie sprawności ogólnej z akcentem na wytrzymałość   w formie zabawowej.

*  Kształtowanie sprawności ogólnej

z ukierunkowaniem na skoczność.

nauczyciele wychowania fizycznego

VI

 

Mleko dla zdrowia– podsumowanie Programu.

 

 Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły treści wzbogacających wiedzę uczniów  o  zdrowych nawykach żywieniowych.
SPOŻYWANIE  MLEKA  CO NAJMNIEJ 3 RAZY W TYGODNIU

W ŁĄCZNEJ LICZBIE OKREŚLONEJ PRZEZ ARR I OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ.


         Zasady  spożywania  mleka:

               * uczniowie mają możliwość wyboru mleka (białe / smakowe),
               * uczniowie pijący mleko białe nie ponoszą żadnych kosztów,
               * dopłata do kosztów mleka smakowego wynosi   22 grosze,
               * ostatni tydzień miesiąca - zgłaszenia zmian/rezygnacji.

 

 


2.
WARTO  ODWIEDZIĆ  STRONĘ:3.  AKTUALNOŚCI      

*

Oj, dana, oj, dana, pij mleko każdego!

29 października 2012r.

Uczennice z klas IV-VI

pod kierunkiem Katarzyny Targosz (opiekuna koła teatralnego)

kolejny raz promowały zdrowy styl życia.

Tym razem namawiały do systematycznego picia mleka. 

Krótką baśniową scenką przypomniały zebranym,

jak wpływa mleko na wzrost dzieci.

Na koniec wszyscy wyrecytowali  taki wierszyk:

 

Nikt z nas nie chce chorować,

każdy pragnie zdrowie zachować.

Pijmy więc mleko, bo jest zdrowe,

niech się każdy dziś o tym dowie.

Mleko zimne czy gorące, byle gotowane,

najzdrowsze pod słońcem, dla wszystkich wskazane.

Dla dużych i małych,

dla starszych i dzieci,

wiec pij tyle mleka, ile tylko wleci.

Oj dana, oj dana, pij mleko każdego rana!

  

 


 

Oj, dana, oj, dana, pij mleko każdego rana!