Aktualności

17 marca 2020 20:35 | Aktualności

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.


Dotychczas zaproponowaliśmy naszym uczniom samodzielną pracę w domu według instrukcji opublikowanych na stronie internetowej szkoły. Znalazły się w nich głównie materiały oraz linki do zadań online, które pozwalają utrwalić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.


Teraz wykonujemy kolejny krok - przygotowujemy się do organizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu lekcji oraz możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów. Szczególną opieką zostaną objęci ósmoklasiści, którzy przygotowują się do egzaminów.


Plany zajęć oraz wskazówki dla uczniów ukażą się na stronie internetowej szkoły.

Opublikujemy również informację, z której rodzice dowiedzą się: 

- Jak zorganizować dzieciom warunki nauki w domu?

- Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

- Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?


Proszę regularnie śledzić komunikaty

i pozostawać w stałym kontakcie z wychowawcami klas.


Z poważaniem

Katarzyna Targosz

Przeczytano: 308 razy. Wydrukuj|Do góry