Aktualności

30 sierpnia 2020 19:25 | Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów,

którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców  (na wniosek rodziców);

2) organizację dojazdu do szkoły;

                                        3) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.


Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupie, w której liczba nie przekracza 25 uczniów.


Na podstawie wstępnych deklaracji złożonych w kwietniu ustalono,

iż zachodzi potrzeba zapewnnienia opieki dzieciom do godziny 15:30.

Zatem świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku:

1) od   7:10 do  7:45

 2) od 12:30 do 13:30

 3) od 13:30 do 14:30

 4) od 14:30 do 15:30

 

Przypominam, iż uczeń jest kwalifikowany i przyjmowany do świetlicy szkolnej corocznie

na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do szkoły

KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

w terminie do 1 września 2020 r.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których rodzice pracują. 

Uczniowie oczekujący na szkolny autobus uczestniczą w zajęciach świetlicowych do godz. 13:30.

W tym przypadku rodzice nie muszą wypełniać karty.


Bieżące informacje na temat pracy świetlicy będą zamieszczane w zakładce: ŚWIETLICA.

Przeczytano: 459 razy. Wydrukuj|Do góry