Aktualności

09 lutego 2021 16:58 | Aktualności

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śleszowicach
ogłasza nabór
do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej
na rok szkolny 2021/2022.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – dwie grupy (do 25 dzieci w każdej):

  • do 15 lutego 2021 r. (do godziny 15:00) – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 (Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola w Śleszowicach pobierają druki deklaracji i po wypełnieniu składają w sekretariacie - druk deklaracji dostępny w załączniku nr 1 oraz na stojaku w małym holu);
  • od 16 lutego do 02 marca 2021 r. (do godz. 15:00) – złożenie wniosku wraz z doku-mentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkol-nego (dotyczy nowych dzieci -  druk wniosku w załączniku nr 2 oraz na stojaku w małym holu);
  • od 03 do 04 marca 2021 r. (do godz. 15:00) – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
  • 08 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

KLASA PIERWSZA:

  • od 16 lutego do 02 marca 2021 r. (do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w po-stępowaniu rekrutacyjnym (druk wniosku w załączniku nr 3 oraz na stojaku w małym holu);
  • od 03 do 04 marca 2021 r. (do godz. 15:00) – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
  • 08 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

DOKUMENTACJĘ MOŻNA SKŁADAĆ  W SEKRETARIACIE: 

od poniedziałku do piątku:  7:00-8:00  i  13:30-15:00
oraz:
w środę:  13:30-16:30

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORAZ KRYTERIA REKRUTACJI
ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ZEMBRZYCE

 

Przeczytano: 412 razy. Wydrukuj|Do góry